Produkty
Drevené lišty
Drevené parkety
Drevené podlahy
Vinylové podlahy
Prírodné ekologické podlahy Wineo
Drevo z celého sveta parkety, terasy, pracovné dosky
Terasové dosky
DLH IDECK
Masívne, exotické
a kompozitné terasy
Terasy Heveatech
Drevené a vinylové terasy Hortus
Marmoleová podlaha
Plávajúce podlahy
Systémy pre
kladenie podláh
Čistiace prípravky
Cenník produktov
 
Služby
Ponuka služieb
Schody
 
M&P PARKET
Kontakt
Odkazová schránka
Referencie
Referencie terás
 
e-mail
mailová schránka

Počet návštev:
233738
DLH - podlaha z celého sveta

  TERASOVÉ DOSKY
Technické informácie
1. Vlhkosť dreva u terasovej dosky sa pohybuje v rozmedzľ 25-30% a ako taká je určená na vonkajšie použitie. Montáž v interiéri vyžaduje predchádzajúce vysušenie dreva na úroveň vlhkosti 9-10%.
2. Podklad pre montáž terasovej dosky musľ byť stabilný, tvrdý a rovný.
3. V prľpade montáže na zem je potrebné pripraviť podklad zo zmesi piesku a štrku vysýpanej na čiernu vlákninu chrániacu pred prerastaním buriny. 4. Ak sa má spodná konštrukcia opierať o betónové kocky alebo podložky, musia sa nachádzať vo vzdialenostiach zodpovedajúcich vzdialenosti hranolov (pozri diagram).
5. Pri daždivom počasľ môže dôjsť k vzniku škvŕn na podklade pôsobenľm zlúčenľn trieslovín obsiahnutých v dreve (týka sa len dreviny Bangkirai). Aby sa tomu predišlo, je potrebné natierať cementové podklady náterom vyrobeným na báze polyuretánu.
6. Protišmykovú dosku z tvrdého dreva je potrebné montovať na konštrukčné hranoly s objemovou hmotnosťou približujúcou sa materiálu, z ktorého sú vyhotovené dosky. Do úvahy prichádzajú druhy drevľn, ktorých objemová hmotnosť prevyšuje 850 kg/m3.
7. Odporúčaná vzdialenosť medzi jednotlivými doskami je 5-10mm. Je potrebné zohľadniť prirodzený proces zosýchania dreva počas horúcich letných dní a napučania počas daždivého počasia.
8. Na upevňovanie terasových dosiek je potrebné použľvať antikorové alebo mosadzné skrutky. Použitie skrutiek z obyčajnej ocele spôsobuje na dreve vznik škvŕn a urýchľuje koróziu ocele.
9. Skrutky sa neodporúčajú montovať ďalej ako 50-70mm od okraja dosky, aby sa predišlo ohýbaniu koncov. Dĺžka skrutiek sa musľ rovnať dvojnásobku hrúbky montovanej dosky a minimálny priemer skrutky-5mm. UPOZORNENÍ E-vyžaduje sa predvŕtanie vrtákom s minimálnym priemerom rovnajúcim sa priemeru použitých skrutiek.
10. Montáž na nenasiakavý podklad musí zaručovať odvod vody z priestoru medzi konštrukčnými hranolmi. Za týmto účelom je potrebné použiť pod hranoly izolačné podložky vyhotovené z nenasiakavého materiálu (napr. gumené), dodatočne chrániace drevo pred kontaktom s vodou presakujúcou z podkladu. 11.Skladovanie: Jednotlivé dosky sa musia skladovať na opáskovaných paletách. Dosky nesmú ležať voľne uložené vzhľadom na prirodzenú tendenciu dreva ohýbať sa.

  Bezfarebný olej na
  konzerváciu a ochranu dreva

Pomáha uchovával prirodzenú farbu dreva
Zabraňujenasakovaniuvody
Chráni pred poveternostnými vplyvmi
Balenie2,5La20L
 
Príprava:
Pred nanášaním odstrániť hrubé nečistoty. Odporúča sa použiť
preparát iClean.
 
Spôsob použitia:
Najlepší efekt sa dosahuje pri použití 2 krát ročne, pred a po zime. Nanáša sa v jednej alebo dvoch vrstvách podľa potreby.
 
Nanášanie:
Štetcom alebo valčekom, 24 hodín po natretí terasu nepoužívať. Po uplynutí
24 hodín utrieť prebytok oleja čistou bavlnenou handrou. Nenanášať pri teplotách nižších ako +5°C alebo pri relatívnej vlhkosti ovzdušia vyššej
ako 80%. Olej sa neriedi.
 
Čistenie náradia:
Liehom. Pri ponechaní handier nasiaknutých preparátom existuje nebezpečenstvo samovznietenia. Je potrebné náradie starostlivo očistit a uskladňit v uzatvorenej nádobe.

  Univerzálny koncentrát
  na čistenie dreva

Je určený do exteriéru
Odstraňuje znečistenie prach, stopy starého oleja z povrchu
Balenie 1L
 
Príprava:
Odstrániť z povrchu hrubé nečistoty. Opláchnut čistou vodou.
 
Spôsob použitia:
Roztok zriediť v pomere 1:25. Nanášat pomocou štetca alebo metličkou. Nechat pôsobit 5 minút, potom opláchnut vodou. Nechať poriadne vyschnúť! Nenanášat pri teplotách nižších ako +5°C.
 
Čistenie náradia: Vodou.
Pokládkla Terasovej dosky
   Odporúčaná vzdialenosť  konštrukčných prvkov(hranolov)
   pri výstavbe terasy pre priemerné zaťaženia.
Šírka dosky:  90mm  120mm  125mm   
    hrúbka v mm.
vzdialenosť hranolov v cm  
Ponúklané druhy dreva

BANGKIRAI
- Indonézia
- Malajzia
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1200-1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 850-970-1150 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x68mm, 19x90mm 21x120mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 

4 strany jemne drážkované
 60x60mm

MASSARANDUBA
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1100 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x90mm, 21x120mm,
  21x145mm, 25x145mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 

4 strany jemne drážkované
 50x50mm

CUMARU
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1200 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1070 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  21x120mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  25x145mm
 
Obojstranne jemne drážkované
 42x90mm

TATAJUBA
- Stredná a Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1100 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 795 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  19x90mm, 21x120mm 25x145mm
 

 Obojstranne drážkované
 (jedna strana hrubo drážkovaná,
 druhá strana jemne drážkovaná)
  21x145mm, 25x145mm
 
Obojstranne jemne drážkované
 42x70mm

LAPACHO / IPE
- Južná Amerika
Hustota čerstvo zrezaného dreva
 1300 kg/m3
Hustota pri vlhkosti 12%
 1050 kg/m3

 Jednostranne jemne drážkované
  21x120mm 25x145mm
 

 Jednostranne drážkované
  22x145mm
 

 Hladké
  22x145mm
 

 Jednostranne drážkované
  22x145mm
 

 Hladké
  22x145mm

Cenník k stiahnutiu

[iDECK - terasové dosky]

» Stiahnite si aktuálny cenník «

 

 
Odporúčame

 
Aktuálne akcie
   
 
© 2002 - 2015 Gabriel Pavlík